خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی سال 1368– آرامش بعد از طوفان

خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی سال 1368– آرامش بعد از طوفان

  • چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۶۸
 

چهارشنبه 27 اردیبهشت  |     11 شوال 1409               17 می   1989

برای نماز صبح بیدار شدم و دیگر نخوابیدم. تا ساعت هفت ونیم کارهای عقب مانده را انجام دادم. تا ساعت نه ونیم در جلسه علنی ماندم. جمعی از دانشجویان تربیت معلم مازندران آمدند. برای آنها صحبت کردم.

آقای [محمد جواد] ایروانی [وزیر امور اقتصادی و دارایی] آمد. نتایج مذاکراتش را با هیأت شوروی گفت و برنامه‌های همکاری را که از طرف ما و شوروی ارائه شده است، آورد. چند نفر از کارکنان شرکت داروپخش البرز آمدند ومبلغی برای جبهه آوردند. از مدیریت شرکت شکایت داشتند که توجهی به نیروهای اسلامی و حزب اللهی نمی‌کنند.

ظهر آقای[ناصر حیرانی]  نوبری سفیرمان در شوروی آمد. راجع به سفر من به شوروی مذاکره شد. معتقد است که در مذاکرات باید تلاش کنیم روس‌ها لغو قرار داد 1921 را که اول انقلاب یک طرفه لغو شده و مشترک بودن بحرخزر به جای خط مرزی در دریا را بپذیرند و کلیاتی درباره مذاکرات و مراکز مورد بازدیدمان در شوروی گفت وگو شد.

ساعت سه وربع بعد از ظهر هیأت رئیسه مجلس جلسه داشت. درباره مسافرت به شوروی هیأت همراه و موضوعات مورد همکاری مذاکره شد..

از ساعت چهار تا هفت بعد از ظهر جلسه عمومی شورای بازنگری قانون اساسی جلسه داشت. تمرکز قوه قضائیه در دستور بود. من هم در موافقت صحبت کردم؛ تمام نشد. مقرر کردیم که مذاکرات جلسات از این به بعد از صدا و سیما پخش شود. شب تا ساعت نه در دفترم کار کردم و به خانه آمدم.