خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی سال 1368– آرامش بعد از طوفان

خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی سال 1368– آرامش بعد از طوفان

  • پنجشنبه ۳ فروردین ۱۳۶۸
 

پنجشنبه 3 فروردین  |     15 شعبان 1409                   23 مارس  1989

در منزل بودم. بیشتر وقتم به استراحت گذشت. کارهای کمی از دفتر فرماندهی [کل قوا] آوردند، انجام دادم. مقدمه‌ای برای کتاب معرفی مجلس دوره دوم که روابط عمومی تنظیم کرده است، نوشتم. صبح و ظهر و شب، محسن آمد، با هم غذا خوردیم. از رفسنجان اطلاع دادند که این هفته باران خوبی آمده است؛ تاکنون بارندگی خوبی در آن منطقه نداشته‌ایم. گزارش‌ها را آوردند، خواندم. مسأله مهمی نداشتیم.

انتقادات امام علیه ممنوعیت حجاب در دانشگاه‌های ترکیه به دنبال نامه یکصدوپنجاه نماینده مجلس و اخطار وزارت خارجه، زمینه را برای تیرگی روابط ایران و ترکیه دارد فراهم می‌کند.

قدسی [خواهر همسرم] از بلژیک تلفنی گفت مشکل ایرانیانی که تابعیت مضاعف گرفته‌اند، برای سفر به ایران حل نشده است. او از فقدان برنامه برون مرزی در رادیو برای مراسم تحویل سال انتقاد داشت. عصر آقای ناصر کمره‌ای [فرزند آیت‌الله کمره‌ای] برای دیدار عید آمد. آقای  [جواد] اقبالی پور [سرتیم حفاظت] برای برنامه سفر خوزستان آمد.