خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • گزارش غرضی به هاشمی از تامین اجتماعی

گزارش غرضی به هاشمی از تامین اجتماعی

درخواست وزیر دفاع برای استرداد بانک سپه

  • پنجشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۶۸

 

پنجشنبه 24 اسفند   |     17 شعبان 1410                   15 مارس  1990

تا ساعت نه صبح کارها را انجام دادم. مدیران مدارس شاهد آمدند و گزارش کار دادند. برایشان صحبت کردم و تشویقشان نمودم. آقای [ابوالفضل] غرضی رئیس سازمان تأمین اجتماعی آمد  وگزارش عملکرد داد. او گفت 120 میلیارد تومان موجودی دارند که 60 میلیارد تومان در بانک‌ها سپرده گذاری شده و20 میلیارد تومان سرمایه گذاری و بقیه درگردش است. برنامه ساخت 85 بیمارستان دارند. برای تکمیل بیمارستان 800 تختخوابی کنار بلوار شهید چمران برای معلولان [= بیمارستان میلاد] استمداد ارزی کرد. خواستار استرداد بانک رفاه کارگران شد که اوائل انقلاب به دولت منتقل شده است.

آقای [حمید] میرزاده برای امور جاری آمد. اطلاع داد که در کیش، چاه آبی یکصدوهشتاد متر حفر شده که آب شیرین دارد؛ خبر خوبی است. برای سفر ایام عید مذاکره شد. گفتم ده میلیون تومان از درآمد کیش را برای کمک‌های رئیس جمهور اختصاص دهد. درخواست‌های زیادی برای کمک می‌رسد که اعتباری در اختیار نیست. وزیر دفاع و رئیس اتکا آمدند. خواستار استرداد بانک سپه و کشت وصنعت سفیدرود و کمک بیشتر به اتکا شدند.

عصر ستاد مبارزه با مواد مخدر جلسه داشت. گزارش طرح اعدام حاج بلوچ یاغی در داخل پاکستان را دادند و طرح بستن راه‌های نفوذ قاچاقچیان از پاکستان را تشریح کردند. برای امور جاری بحث و تصمیم‌گیری شد. تا ساعت هشت و نیم شب کارها  را انجام دادم و به خانه آمدم.