خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی سال 1368– آرامش بعد از طوفان

خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی سال 1368– آرامش بعد از طوفان

  • چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۶۸
 

چهارشنبه 16 اسفند   |     9 شعبان 1410                        6 مارس  1990

خانم شهید بهشتی آمد و از کمبودها و نیازهای زندگی گفت و خواست که سخنرانی‌های شهید بهشتی بیشتر پخش شود. نگران فرزندش علیرضا است که در انگلستان درس می‌خواند. هیأت امنای دانشگاه شاهد جلسه داشت. قرار شد مرکز آن، کنار مرقد امام باشد. تصمیماتی درباره اصلاح اساسنامه و ترکیب دانشجویان گرفته شد.

مصاحبه مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی برای توضیح وضع کشور و خدمات و کارهای انجام شده داشتم؛ حدود دو ساعت طول کشید. دکتر ولایتی آمد و گزارش سفر به کشورهای آفریقایی را داد. بر سیاست توسعه با کشورهای جهان سوم و به خصوص آفریقا تأکید کردم.

عصر هیأت دولت جلسه داشت. وزارت اطلاعات گزارش حادثه ورزشگاه شیرودی را داد. حدود صد نفر را بازداشت و بازجویی کرده‌اند. معتقدند که ریشه دار و طراحی شده از پیش نبوده و در اثر خشم تماشاچی‌ها از تعطیل مسابقه بدون اعلان قبلی، عکس‌العمل نشان داده شده و سپس جریان‌های ضد انقلاب بهره‌گیری کرده‌اند.

آقای [علی] یونسی دادستان [عمومی] تهران، از وضع شرکت‌های مضاربه‌ای که اخیراً در مطبوعات سروصدای زیادی علیه آنها راه افتاده، گزارش داد. [روزنامه] کیهان سردمدار است. کمیسیونی مامور شد که بررسی اقتصادی نماید. شب در دفترم ماندم. کارها را انجام دادم و مصاحبه خودم را گوش کردم.