خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی سال 1368– آرامش بعد از طوفان

خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی سال 1368– آرامش بعد از طوفان

  • یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۶۸
 

یکشنبه 15 بهمن   |     8 رجب 1410                         4 فوریه  1990

آقای [سیدهمایون] امیر خلیلی سفیر جدیدمان که عازم بلغارستان است، برای خداحافظی و مشورت آمد و برای توسعه روابط اجازه خواست. گفتم در مورد احداث خط لوله گاز از طریق ترکیه به سوی اروپا کار کنند. آقای مسیح مهاجری آمد. درباره وام برای احداث چاپخانه روزنامه جمهوری اسلامی و مسائل آقای منتظری و... صحبت شد. آقای [حسن] غفوری فرد [رئیس سازمان تربیت بدنی] آمد و برای تعویض مسئول [کمیته ملی] المپیک اجازه خواست.

دکتر ولایتی آمد. در مسائل روابط خارجی با اعراب، ترکیه ، شوروی و غرب و نیازهای ارزی و ریالی برای کمک‌های خارجی و مخارج پیش بینی نشده مذاکره شد.. آقای [محمدحسین] عادلی رئیس بانک مرکزی آمد. درباره سیاست ارزی، پولی، صادارات و واردات پیشنهادی داشت و مذاکره مفصلی انجام شد. محسن آمد. درباره مأموریت‌های بازرسی ویژه در خصوص مراکز تهیه و توزیع،  صنایع و ستاد معین [استان تهران] صحبت شد.

عصر به هیأت دولت رفتم. تبصره‌های بودجه و ردیف‌ها در دستور بود. شب آیت‌الله خامنه‌ای مهمانم بودند. درباره جهاد دانشگاهی، نمایندگان رهبری در دانشگاه‌ها، وزارت دفاع، مسأله آقای منتظری،  سیاست خارجی و ... مذاکره کردیم.  بعداز شام به خانه آمدم.