سخنرانی
  • صفحه اصلی
  • سخنرانی
  • سخنرانی هاشمی در کنفرانس بین المللی خلیج فارس

سخنرانی هاشمی در کنفرانس بین المللی خلیج فارس

کشته شدن رئیس جمهور لبنان در انفجار بیروت

  • چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۶۸

 

چهارشنبه 1 آذر  |     22 ربیع‌الثانی 1410                  22 نوامبر  1989

 

تا ساعت نه صبح کارها را انجام دادم. آقای [ابوالفضل] توکلی[بینا]  برای امور صنفی و کسبه و مشکلات آنها آمد. آقای [مجید] قاسمی رئیس سابق بانک مرکزی و قائم مقام وزیر نیرو آمد و درباره طرح‌ها و سیاست‌های اقتصادی با دید موافق صحبت کرد.

[آقای تراوور] مشاور عالی رئیس جمهور گینه و وزیر امور مذهبی این کشور همراه با [آقای سید محمد خاتمی] وزیر ارشاد آمدند؛ مذاکرات دوستانه‌ای بود و تقاضای کمک داشت.

عصر در جلسه کنفرانس بین‌المللی خلیج فارس شرکت کردم. دکتر ولایتی گزارش کار کنفرانس را داد و من در اهمیت خلیج فارس و شیوه اداره و همکاری کشورهای منطقه صحبت کردم اجتماع با کیفیت وآبرومندی است. با صحبت من ختم شد.

سپس از نمایشگاه و آثار منتشره دفتر مطالعات سیاسی بازدید کردیم و همچنین در سالن دفتر مطالعات [وزارت امور خارجه] مدیران آنجا معرفی شدند. پیشنهاد کردم که نمایشگاهی دائمی برای کتاب‌های قابل نشر دفتر، همان جا برپا شود.

خبر رسید که با انفجار بمبی در بیروت غربی «رینیه معوض» رئیس جمهور جدید لبنان کشته شده است دکتر ولایتی توضیحاتی داد. به جلسه هیأت دولت نرفتم و از همانجا به خانه رفتم. کارها را به منزل بردم و تا آخر شب انجام دادم.