خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • بازدید هاشمی از چاپخانه بانک مرکزی

بازدید هاشمی از چاپخانه بانک مرکزی

" کاغذ مخصوص اسکناس را خودمان بسازیم"

  • پنجشنبه ۱۸ آبان ۱۳۶۸

 

پنجشنبه 18 آبان   |     9 ربیع الثانی 1410                  9 نوامبر  1989

ساعت هشت صبح از منزل به مرکز چاپخانه اسکناس و ضرابخانه سکه‌ها در خیابان پاسداران رفتم. از طراحی، حکاکی،  عکاسی،  آزمایشگاه،  کلیشه سازی،  چاپخانه، کنترل،  برش و بسته بندی اسکناس و مراحل ذوب و ضرب سکه بازدید کردم؛ جالب و اطمینان بخش است. در کاغذ و مرکب وابسته‌ایم. دستور دادم کارخانه ساخت کاغذ مخصوص تهیه کنند. دستگاه کنترل و حفاظت مرکز، پیشرفته و مهم است. آن را فرانسوی‌ها ساخته‌اند. در جمع کارکنان کمی صحبت کردم

ظهر به دفترم آمدم. باران خفیفی می‌بارید. عصر و شب کارها را انجام دادم. مقداری از گزارش‌های مفصل که خوانده نشده بود، خواندم و مقداری را با خود به خانه بردم که در منزل بخوانم.