خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۶۸ / کتاب «بازسازی و سازندگی»

خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۶۸ / کتاب «بازسازی و سازندگی»

پیغام شفاعت رئیس جمهور افغانستان چه بود؟ *****دیدار وزیر خارجه سوریه با هاشمی

  • چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۶۸

 

کارهای جاری انجام شد. [آقای ایوان استویان] فرستاده ویژه آقای [نیکلای] چائوشسکو رئیس جمهور رومانی آمد. نامه‌ای آورد که پیام آن این است که نجیب الله رئیس جمهور افغانستان از او خواسته است پیش من شفاعت کند که ایران در جهت مشکل افغانستان تلاش بیشتر کند و موافقت کند که نجیب هم بتواند با ایران تماس داشته باشند. چون بنا نداریم با دولت فعلی افغانستان در این‌ خصوص مذاکره کنیم، با قبول اصل مطلب که تلاش برای حل مشکل است، در این خصوص چیزی نگفتم و از آقای چائوشسکو دعوت کردم برای توسعه روابط به ایران بیاید.

[آقای فاروق‌الشرع] وزیر خارجه سوریه آمد برای تهیه مقدمات سفر حافظ اسد به ایران آمده بود. آقای [علی] فلاحیان برای گزارش امور امنیتی و اطلاعاتی و استمداد برای توسعه کار آمد. آقایان [علی اکبر] ولایتی و [محمود] واعظی هم در ارتباط با مهمانان امروز توضیحاتی دادند. آقای میرزاده هم برای کارهای اجرایی کشور منجمله حمل ونقل آمد.  عصر محسن آمد و برای پرکردن فرم دارائی خانواده کمک کرد.

عصر از ساعت چهار تا هفت در جلسه دولت بودم. تبصره‌های برنامه در دستور بحث بود. تا ساعت هشت ونیم در دفترم کار کردم. [آقای اندلی لوکانف] وزیر [روابط اقتصاد خارجی] بلغارستان به ملاقات آمد. اصرار آقای ژیکف رئیس جمهوری بلغارستان برای انجام سفر موعود من به بلغارستان را مطرح کرد و درصدد توجیه مسأله مهاجرت مسلمانان از بلغارستان به ترکیه بود؛ تأیید نکردم. او خواهان توسعه روابط و اجرای قرارهای خرید تسلیحات در حال جنگ شد. دیر وقت به خانه رسیدم.