خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • دیدار ۵ روزنامه کثیر الانتشار با رئیس جمهور

دیدار ۵ روزنامه کثیر الانتشار با رئیس جمهور

خواسته بشارتی از هاشمی چه بود؟

  • دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۶۸

 

ساعت‌ شش و ربع صبح به دفترم رسیدم. پس از انجام کارهای مانده از دیروز و صبحانه، آقای [محمدعلی] قریشی نماینده خمین آمد. ابراز وفاداری کرد و استمداد برای راه‌های روستائی خمین داشت. نمایندگان استان مازندران آمدند. آنها خواستار تعویض استاندار بودند. [آقای حسن رضایی] نماینده شوش و اندیمشک آمد. او خواستار کمک برای ساختن مقبره دعبل خزاعی و ترمیم پلی روی رودخانه کرخه بود.

آقای [علی] آقامحمدی آمد. درباره مسائل کردهای عراقی و سایر گروه‌های مبارز عراق مشورت کرد و درباره مسائل جاری کشور نظراتی ارائه داد. آقای جلیل بشارتی آمد. گزارش کارهای پیگیری شکایات مردم را داد و خواستار صدور حکم مستقیم از طرف خود من برای خودش بود.

دکتر ولایتی [وزیر امور خارجه] آمد. امضای استوار نامه چند سفیر و کنسول را گرفت و درباره تقویت مالی بعضی سفارتخانه‌های‌مان درخارج و از متمرکز کردن تشریفات در وزارت خارجه گفت. دکتر [حسن] حبیبی برای مسائل دولت و نهاد ریاست جمهوری آمد. عصر دکتر [عبدالله] جاسبی برای حل مشکلات دانشگاه آزاد اسلامی آمد و دستوراتی گرفت؛ آئین نامه و رسمیت یافتن از نظر سازمان امور استخدامی و تأمین ارز و اتومبیل و مسکن و زمین و ...

[آقایان سید محمد اصغری، سید محمود دعائی، مرتضی نبوی، غفور گرشاسبی و مسیح مهاجری] مدیران روزنامه‌های کیهان، اطلاعات، رسالت،  ابرار و جمهوری اسلامی آمدند. آنها  برای رفع مشکل تدارکات وکاغذ استمداد کردند و درباره سیاست‌های تبلیغاتی و اقتصادی وخارجی توضیحاتی برای همکاری با دولت خواستند.

دکتر [محسن] نوربخش [وزیر امور اقتصادی و دارایی] آمد و درباره تعویض رئیس بانک مرکزی صحبت کرد. آقای دکتر [محمد حسین] عادلی [سفیر ایران در ژاپن] را هم آورده بود که توضیحاتی درباره سیاست‌هایش داد و قرار شد فردا در دولت مطرح شود. آقای [محمد] غرضی برای گرفتن ارز بیشتر برای مخابرات در برنامه پنجساله آمد. متخصص قفل رمزی گاو صندوق برای آشنا کردن من به رمز قفل آمد