خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • بازدید هاشمی از محل استقرار رهبری

بازدید هاشمی از محل استقرار رهبری

طرح عبدالله نوری درباره تشکیلات ریاست جمهوری

  • دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۶۸

 

دوشنبه 23 مرداد  |     11 محرم 1410               14 آگوست   1989

ساعت هشت ونیم صبح به مجلس رسیدم. تا  ساعت نه گزارش‌ها را خواندم. به مقر ریاست جمهوری رفتم. وضع اتاق‌ها و تأسیسات و امکانات را دیدم و دستور ترتیب کار را دادم. از محل استقرار رهبری هم بازدید کردم. ساعت یازده به دفترم برگشتم.

دکتر [مصطفی] معین آمد. درباره وزارت علوم مذاکره شد. آقای مهندس [محمدرضا] نعمت‌زاده آمد. درباره وزارت صنایع مذاکره کردیم. جمعی از نمایندگان برای امور کابینه و دستگاه قضائی مراجعه کردند. آقای عبدالله نوری آمد. درباره کابینه مذاکره شد. طرح تشکیلات ریاست جمهوری را آورد.

پیامی برای گورباچف تهیه شد که توسط آقای [ناصر حیرانی] نوبری [سفیر جمهوری اسلامی در مسکو] فرستادم. شب رفتم، حرم امام را  زیارت کردم و در روضه شرکت نمودم. ساعت ده به مجلس برگشتم. شام خوردم و خوابیدم. عصر هیأت رئیسه مجلس جلسه داشت. درباره کیفیت اداره مجلس فردا و روزهای بعد تا تشکیل کابینه، برنامه را مشخص کردیم.