خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی سال 1368– آرامش بعد از طوفان

خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی سال 1368– آرامش بعد از طوفان

  • پنجشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۶۸
 

پنجشنبه 12 مرداد  |    30 ذیحجه 1409                  3 آگوست   1989

تا ساعت هشت ونیم درخانه بودم. در گزارش‌ها بوی درگیری نظامی به خاطر تهدید جان گروگان‌های آمریکایی در منطقه به مشام می‌رسد. ناوگان جنگی آمریکا مأمور مدیترانه و خلیج فارس شده‌اند

 به بیت امام و سپس به حسینیه جماران برای مراسم تنفید حکم ریاست جمهوری رفتم. جلسه با شکوهی بود. گزارش وزیر کشور و شورای نگهبان و حکم آیت‌الله خامنه‌ای توسط احمدآقا خوانده شد. سپس من صحبت کردم و سپس آیت‌الله خامنه‌ای

از صبح دچار التهاب معده و تب بودم. تا عصر استراحت کردم، حالم بهتر شد. شب به خاطر  مهمان‌های فراوان از بستگان نتوانستم استراحت کنم. حاجیه والده هم از مشهد برگشته‌اند و فردا عازم نوق‌اند. به خاطر شلوغی خانه نماندند و به منزل اخوی محمد رفتند.