خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال 1357 کتاب / «انقلاب و پیروزی»

خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال 1357 کتاب / «انقلاب و پیروزی»

مصاحبه های ابوالحسن بنی صدر علیه دولت موقت مهندس بازرگان به روایت آقای معین فر

  • تهران
  • سه شنبه ۱ فروردین ۱۳۵۷

 آقای معین فر، رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت موقت، در گزارشی از بحث ملی شدن بانکها، آقای ابوالحسن بنی‌صدر را این گونه روایت می‌کند: "... یکی از اعضای شورای انقلاب آقای بنی‌صدر بود که اساسآ در آن چند ماه و چند ماه بعدش یک تربیون مخالف دولت بود. او در سخنرانی‌هایش علاوه بر اینکه تزهای سوسیالیستی خود را مطرح می‌کرد، دولت را هم متهم می‌کرد به اینکه به این مسائل سوسیالیستی وعدالت اجتماعی نمی‌پردازد. نسبت عدم لیاقت را هم به دولت می‌داد و در هر جا چه روزنامه خود (انقلاب اسلامی) و چه در سایر روزنامه‌ها و مصاحبه‌ها از دولت بد می‌گفت... مهندس بازرگان هم یک اعتقادخاصی داشت و اگر خودش به کسی معتقد نبود و از نظر خودش ضوابط لازم را برای کاری نداشت (او را)قبول نمی‌کرد. البته مهندس بازرگان، مخالفتی با بنی صدر نداشت. کما اینکه بعدها هم متهم به همکاری  با بنی‌صدر شد. ولی درکل (با) ایشان موافق نبودند. آقای بنی‌صدر هم روحیه خود را داشت و در تمام آن مدت، شعارهای سوسیالیستی می‌داد. ... به هر حال ایشان هم به فکر ریاست جمهوری بود که حتی قبل از انقلاب هم چند بار خود را کاندیدا کرده بود و به همین حساب، هر جا که سخنرانی می‌کرد، در حقیقت زمینه چینی برای این کار می‌کرد... ایشان در مکانهای مختلف سخنرانی هم می‌کرد و تز اقتصاد توحیدی رامطرح می‌کرد... از طرف دیگر ایشان کمتر در جلسات شورای انقلاب حاضر می‌شد و اکثرآ در این طرف و آن طرف بود، این بود که با ایشان صحبت کردم که حتمآ به جلسه بیاید تا در جریان (بحث) بانکها، پشتیبان ما باشد". منبع: کتاب هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات 58-1357 ، انقلاب و پیروزی، زیر نظر عباس بشیری

تصاویر ضمیمه