خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی / دوران مبارزه

خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی / دوران مبارزه

کمیته اعتصابات در بحبوحه پیروزی انقلاب اسلامی

  • سه شنبه ۱ فروردین ۱۳۵۷

 

آقای هاشمی رفسنجانی درباره کمیته اعتصابات در خاطرات خود چنین می نویسد :

کار اصلیِ کمیته اعتصابات،  تعیین نـوع اعتصـاب‌های مـؤثر و کم ضرر بـرای مردم و کشور و پیش گیری از اعتصاباتی بود که به مـردم آسیب بـرساند و بـرای انقلاب زیانبخش باشد و این که اگر اعتصابات،  زندگیِ افـراد یا گـروه‌هـایی را مختل کند و نیـازی بـرای‌شان پیش بیـایـد،  نیـازهـای‌شان تأمیـن شود.  همچنین اگـر از ناحیـه اعتصاب برای مردم مشکلاتی پیش بیاید، برای آن چاره‌ای بیندیشیم.  مردم همـه از تصمیمات این کمیته اطاعت می‌کردند و بعضی از بازاری‌ها هم از آن پشتیبانی مالی می‌کردند.

منبع: کتاب )هاشمی رفسنجانی(، دوران مبارزه ، زیر نظر مهندس محسن هاشمی، دفتر نشر معارف انقلاب،1376