خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی / دوران مبارزه

خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی / دوران مبارزه

سفر آیت الله هاشمی رفسنجانی با نام مستعار به بیرجند پس از فرار از سربازخانه

  • سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۴۲

 

سفر آیت الله هاشمی رفسنجانی با نام مستعار به بیرجند پس از فرار از سربازخانه

تاریخ : 21/3/1342

مطمئن بودم که تحت تعقیبم.  از طرفی وضع مالیِ ما هم آن روزها خوب نبود،  مدتی هم که سربازی بودیم.  تصمیم گرفتم به نقطه دور دستی برای تبلیغ بروم،  با نام مستعار.  دهه آخر صفر،  سفری کردم به بیرجند.  با اسم مستعار،  ده روز آنجا ماندم.  منزلم در مدرسه بود،  منبر هم می‌رفتم،  بد نبود.  تا حدودی نگران بودم،  اما احساس وظیفه از سویی و نیاز مادی از یک طرف و خستگی روحی در حالت فرار و اختفا از طرف دیگر؛  این شرایط مجموعآ جرأت و جسارت را بیشتر می‌کرد.  برگشتم تهران و مدتی با همان وضع قبل بودم تا امام از حبس منتقل شدند به داوودیه (منزل برادر آقای قمی).  در فاصله بین  15  خرداد تا انتقال امام از حبس به حصر،  وضع ایران و تهران بسیار متشنج بود با رویدادهای فراوان.  جمع زیادی از علما و مبارزان در زندان بودند و دستگیری‌های جدید و آزادی‌های مکرر داشتیم.  علمای زیادی از شهرستان‌ها به تهران آمده بودند و منازل آن‌ها محل اجتماعات و رفت و آمدها بود.  شایعات زیادی درباره زندانی‌ها و شخص امام و وضع حکومت و مردم در جریان بود.  احساس ناامنی و بیم و امید و انتظار بر جامعه حاکم بود.  ما هم سرگرمی و دلهره‌های زیادی داشتیم.

 

منبع: کتاب )هاشمی رفسنجانی(، دوران مبارزه ، زیر نظر مهندس محسن هاشمی، دفتر نشر معارف انقلاب، 1376