خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی / دوران مبارزه

خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی / دوران مبارزه

خاطرات کودکی آیت الله هاشمی رفسنجانی - تاریخ تولد شناسنامه ای

  • چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۱۳

 

خاطرات کودکی آیت الله هاشمی رفسنجانی - تاریخ تولد شناسنامه ای

تاریخ : 1313 هجری شمسی

 

تاریخ تولد شناسنامه‌ای من  1313  است که با تاریخ تولد واقعی فاصله زیادی ندارد. تفاوت شناسنامه با تولد واقعی نباید بیش از دو یا سه ماه باشد.  قرائن همین را می‌گوید.

 

منبع: کتاب )هاشمی رفسنجانی(، دوران مبارزه ، زیر نظر مهندس محسن هاشمی، دفتر نشر معارف انقلاب، 1376