خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی / کتاب «دوران مبارزه»

خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی / کتاب «دوران مبارزه»

پاسخ به شبهه اشرافیت در اسلام

  • دوشنبه ۱ فروردین ۱۳۵۶

 

آقای هاشمی رفسنجانی در دوران زندان، وقت خود را صرف پژوهش های قرآنی می کردند. ایشان در خاطرات خود یک مورد پژوهش قرآنی را اینگونه توصیف می کنند :

این بخش از خاطرات،  کار کوچک دیگری را برایم تداعی کرد که آن نیز یادگاری است از یکی از زندان‌ها.  زمینه و انگیزه انجام آن کار،  مطالعه  کتابی از یکی از نویسندگان معروف شوروی بود که در آن،  اسلام را متهم کرده بود که پایگاه آن در زمان ظهورش اشرافی‌گری بوده است. من با انگیزه افشای دروغ بودن این نسبت،  یک‌بار همه قرآن را بررسی کردم و آیه‌هایی را که به‌وضوح بیانگر نادرستیِ این نسبت بود جمع کردم.  در آن زندان، امکانات فراهم نبود.  برای یادداشت‌ها،  از کاغذهای پاکت میوه و امثال آن استفاده کردم. خوشبختانه، این یادداشت‌ها در دو سه نسخه بود.  یکی از این نسخه‌ها به دست مأمورهای ساواک افتاد که نسبت به آن حساسیت نشان دادند و مرا بازجویی هم کردند.  نسخه دیگر را آوردم بیرون که از یادداشت‌های خوبی است که برایم مانده است.

منبع: کتاب «هاشمی رفسنجانی، دوران مبارزه »، زیر نظر مهندس محسن هاشمی، دفتر نشر معارف انقلاب،1376