خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی – انقلاب و پیروزی پیام امام به مناسبت چهلم شهدای 17 شهریور و حضور زنان و کودکان از زبان هاشمی

خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی – انقلاب و پیروزی پیام امام به مناسبت چهلم شهدای 17 شهریور و حضور زنان و کودکان از زبان هاشمی

  • شنبه ۱ مهر ۱۳۵۷

پیام امام به مناسبت چهلم شهدای 17 شهریور و حضور زنان و کودکان از زبان هاشمی تاریخ : 0/7/1357 امام در پیامی به مناسبت چهلم شهدای 17 شهریور ضمن اعلام عزای عمومی در این روز، به این مسأله اشاره کردند و فرمودند: "ملت بزرگ ایران! تاریخ ایران، بلکه تاریخ جهان، نهضتی چون نهضت شما به یاد ندارد و قیام همگانی چون قیام شما آزادگان را پشت سر نگذاشته است. امروز نونهالان هفت ـ هشت ساله دبستانهای ما فدایی می‌دهند و در راه اسلام عزیز و کشور، خون نثار می‌کنند. شما در چه تاریخی چنین دیده‌اید؟ امروز زنهای شیردل، طفل خود را در آغوش کشیده و به میدان مسلسل و تانک دژخیمان رژیم می‌روند. در کدام تاریخ چنین مردانگی و فداکاری از زنان ثبت شده است؟ امروز غریو "مرگ برشاه" از دل طفل دبستانی تا پیران بیمارستانی، مجال را بر رژیم منحط پهلوی چنان تنگ نموده و اعصاب شاه را آنسان خرد کرده که دست از پا نشناخته و تسکین خاطر خود را با خون کودکان و جوانان ما بیمه می‌کند".منبع: کتاب هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات 58-1357 ، انقلاب و پیروزی، زیر نظر عباس بشیری