خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی – انقلاب و پیروزی مشکلات مالی حزب جمهوری اسلامی و نحوه تأمین مالی حزب به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانی

خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی – انقلاب و پیروزی مشکلات مالی حزب جمهوری اسلامی و نحوه تأمین مالی حزب به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانی

  • جمعه ۱ تیر ۱۳۵۸

مشکلات مالی حزب جمهوری اسلامی و نحوه تأمین مالی حزب به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیتاریخ 4/1358 تا پیش از انتشار روزنامه "جمهوری اسلامی" و گسترش همزمان فعالیتهای تشکیلاتی در شهرستانها، هزینه‌های حزب که جزئی و در حد امکانات اولیه کاری بود، با استفاده از کمکهای مردمی تامین می‌شد، اما شروع انتشار روزنامه و به کارگیری نیروهای بیشتر در بخشهای دانشجویی، دانش آموزی و کارگری، باعث بالا رفتن هزینه‌ها شد و مشکلات بسیاری را به همراه آورد. با توجه به نبود پشتوانه مالی قوی، خیلی زود هم به این نقطه رسیدیم. به طوری که وقتی می‌خواستیم ماشینی بخریم، دفتری و تلفنی تهیه کنیم و خلاصه هر کاری که می‌خواستیم بکنیم، پول نداشتیم و در تنگنا بودیم؛ به همین دلیل بحث‌های تامین بار مالی فعالیتها، در حزب جدی‌تر شد.     برای ما طبیعی‌ترین راه تامین هزینه‌ها، دریافت حق عضویت‌ها بود. گویا یک حداقلی را هم با همین هدف تعیین کردیم و یا گفتیم داوطلبانه هر کس از اعضای حزب، یک مبلغی را بدهد.     واضح بود که این مسأله به تنهایی نمی‌توانست مشکلات حزب را حل بکند و مدتی هم نگذشت که دیدیم هزینه‌هایمان بسیار بیش از درآمدهایمان شده است. در چاره‌اندیشی مسأله، قرار شد موضوع را با امام مطرح کنیم و از ایشان کمک بگیریم.     دوستان طبق معمول صحبت با امام را به عهده من گذاشتند و مرا با پیام درخواست کمک مالی، راهی قم کردند. در این روزها، امام در منزلی که خانه آقای ]محمد[یزدی بود، اقامت داشتند. من هم ایشان را در همان جا ملاقات کردم و پس از آنکه گزارشی از فعالیتهای حزب، به ایشان دادم، گفتم که ما برای تامین هزینه‌های حزب و گسترش فعالیتهای آن دچار مشکل شده‌ایم و نیازمند مساعدت شما هستیم. ایشان  با اظهار رضایت از کارهای حزب، چمدان پولی را که به عنوان وجوه شرعی و سهم امام برای ایشان آورده بودند، به من دادند و گفتند همین را ببرید. وقتی به تهران آمدم یکسره به دفتر حزب در سرچشمه تهران رفتم و خودم را به جلسه شورای مرکزی رساندم و در آنجا آن پولها را شمارش کردیم، دیدیم که ایشان بیش از پنج میلیون تومان، به حزب کمک کرده‌اند.     این اقدام امام برای ما بسیار ارزش داشت؛ زیرا از یک طرف این را مشخص می‌کرد که امام در این مدت کوتاه به حزب اعتماد پیدا کرده‌اند وپول و وجوه شرعی را برای فعالیتهای حزب می‌دهند که این برای ما بسیار مهم بود و از طرف دیگر مشکلات مالی حزب را هم در آن مقطع زمانی، حل می‌کرد.     نکته قابل توجه این است که امام فرمودند: اجازه سهم امام را هم می‌دهم تا شما در امور تبلیغی و فرهنگی ـ اسلامی حزب مصرف کنید. ما نیز برای بخشی از هزینه‌هایمان که عمدتآ همین کارهای تبلیغی و فرهنگی بود، از محل سهم امام هم استفاده می‌کردیم، به نحوی که به این وسیله، بعدها نیز مشکلات مالی حزب تا حدود زیادی، حل و فصل شد.منبع: کتاب هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات 58-1357 ، انقلاب و پیروزی، زیر نظر عباس بشیری