خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی – انقلاب و پیروزی لغو قراردادهای تحویل تجهیزات آمریکایی توسط شاپور بختیار - خاطرات ارتشبد حسین فردوست

خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی – انقلاب و پیروزی لغو قراردادهای تحویل تجهیزات آمریکایی توسط شاپور بختیار - خاطرات ارتشبد حسین فردوست

  • سه شنبه ۱ فروردین ۱۳۵۷

لغو قراردادهای تحویل تجهیزات آمریکایی توسط شاپور بختیار - خاطرات ارتشبد حسین فردوستتاریخ : 1357 هجری شمسی ارتشبد فردوست در زمینه لغو قرارداد تحویل تجهیزات آمریکایی می‌نویسد: "دوران دولت بختیار کوتاه بود، ولی او در همین  37روز بیش از بسیاری از نخست وزیران دوران پهلوی دزدی کرد... ولی این دزدی بختیار در برابر خیانتی که اوکرد، هیچ است و آن لغو سفارشات وسایل نظامی با آمریکا و انگلیس بود. مسلمآ یکی از مأموریت‌های هایزرهمین بود، زیرا واسطه لغو قرارداد باید نظامی باشد. جمع این سفارشات ظاهرآ حدود 11 میلیارد دلار بود،که اکثر این وجوه به عنوان پیش قسط پرداخت شده بود. به‌نظر من، خیانت بختیار، شفقت (وزیر جنگ) وقره‌باغی (رئیس ستاد ارتش)در این‌مسأله‌بسیار بزرگ است و مسلم است که از این بابت حق و حساب کلانی در خارج به بختیار پرداخت شده است." منبع: کتاب هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات 58-1357 ، انقلاب و پیروزی، زیر نظر عباس بشیری