خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی – انقلاب و پیروزی طرح انفجار هواپیمای امام - خاطرات ارتشبد فردوست

خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی – انقلاب و پیروزی طرح انفجار هواپیمای امام - خاطرات ارتشبد فردوست

  • سه شنبه ۱ فروردین ۱۳۵۷

طرح انفجار هواپیمای امام - خاطرات ارتشبد فردوستتاریخ : 1357 هجری شمسی ارتشبد فردوست در خاطرات خود می‌نویسد: "... بختیار از روزی که نخست وزیر شد، هر روزه ازساعت 6 تا 8 بعد از ظهر، کمیسیونی در نخست وزیری تشکیل می‌داد که در آن، این عناصر شرکت می‌کردند :نماینده ساواک (اکثراً مقدم یا ثابتی)، نماینده شهربانی (سپهبد جعفری)، نماینده ژاندارمری (سپهبدمحققی)، نماینده اداره دوم ارتش، رئیس ستاد ارتش (قره باغی)، فرمانده نیروی زمینی (بدره‌ای)، فرمانده نیروی هوایی (ربیعی) و فرمانده نیروی دریایی (حبیب اللهی)، در این کمیسیون از مسائل انتظامی واطلاعاتی و امنیتی صحبت می‌شد و بخش قابل اعتنایی از جلسات، مصروف طرح نقشه برای جلوگیری ازورود امام می‌گردید. مکالمات این جلسه توسط ضبط صوت، که وسط میز کمیسیون بود، ضبط می‌شد و منوچهر آریانا ترتیب آن را می‌داد. بختیار مرا به این کمیسیون دعوت نکرد، ولی سایر اعضا مرا در جریان مسائل می‌گذاشتند. در همین کمیسیون بود که طرح انفجار هواپیمای امام نیز مطرح شد." منبع: کتاب هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات 58-1357 ، انقلاب و پیروزی، زیر نظر عباس بشیری