خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی – انقلاب و پیروزی سخنان امام در مورد دولت پس از بستن فرودگاه از زبان هاشمی

خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی – انقلاب و پیروزی سخنان امام در مورد دولت پس از بستن فرودگاه از زبان هاشمی

  • چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۵۷

سخنان امام در مورد دولت پس از بستن فرودگاه از زبان هاشمیتاریخ : 4/11/1357 دولت بختیار وقتی جدیت امام برای بازگشت به کشور را، علی‌رغم همه خطرات آن، دیدند، در اقدامی شتابزده دستور اشغال نظامی فرودگاه مهرآباد و بستن فرودگاههای سراسر کشور را ]در تاریخ 4 بهمن  1357[، بر روی پروازهای خارجی دادند و به مدت سه روز کلیه پروازها را لغو کردند. امام این اقدام "مذبوحانه و غیرانسانی دولت غاصب متظاهر به قانون اساسی" را حرکتی برای منحرف کردن راه ملت دانستند و تاکید کردند که: "اینان عمال اجانبند که در زیر پوشش قانون اساسی خیانت خود را پنهان می‌کنند. اینان اگر به قانون اساسی و آرای عمومی ارج می‌گذاشتند، باید هر چه زودتر کنار می‌رفتند. ملت شریف و آگاه باید بداند که دولت فعلی با کمال بی‌شرمی، تصمیم دارد شاه مخلوع و فراری را چون گذشته برگرداند و حکومت جابرانه این دودمان ننگین را بار دیگر بر ما تحمیل کرده و برای همیشه ما را در اختناق و زیر سلطه اجانب قرار دهد، ولی دیگر دیر شده است و اراده آهنین ملت به خواست خدای تعالی این آخرین توطئه را نیز درهم خواهد شکست".  منبع: کتاب هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات 58-1357 ، انقلاب و پیروزی، زیر نظر عباس بشیری