خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی – انقلاب و پیروزی تحلیل هاشمی از راهپیمایی پرشور بعد از نماز عید فطر در قیطریه در سال 57

خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی – انقلاب و پیروزی تحلیل هاشمی از راهپیمایی پرشور بعد از نماز عید فطر در قیطریه در سال 57

  • دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۵۷

تحلیل هاشمی از راهپیمایی پرشور بعد از نماز عید فطر در قیطریه در سال 57تاریخ: 13/6/1357      شروع این مرحله جدید، راهپیمایی عظیمی بود که بعد از نماز عید فطر، ]در  13 شهریور  1357[، در قیطریه آغاز شد. پیشنهاد برگزاری این نماز در تپه‌های قیطریه - که آن روزها بیابان صافی بود - از سوی شهید دکتر ]محمد[ مفتح داده شد. این کار بسیار با ارزش و یک ابتکار تازه بود؛ البته سال قبل هم در همین جا نماز عید فطر بر پا شده بود و آن کار سابقه‌ای برای این نماز پرشکوه‌تر بود. به طوری که دهها هزار نفر از مردم جمع شدند و نماز عید با عظمتی، به امامت شهید مفتح خوانده شد.      تظاهرات منظم و متین نمازگزاران، بعد از اقامه نماز و پیوستن انبوه مردم تهران به آنها، عظمت این حرکت را چندین برابر کرد. این راهپیمایی برای خود ما که آن روزها در زندان بودیم و از خبرها مطلع شدیم و نیز برای ناظران جهانی، غافلگیرانه و غیر قابل باور بود. این کار به کلی نظرها را به سمت این فکر بُرد که مردم ایفا کننده نقش اصلی در مبارزه بر علیه رژیم هستند. خبر برگزاری این نماز و راهپیمایی بسیار عظیم بعد از آن، مانند برق در جای جای ایران پیچید.     هر چند که گروه کثیری از مبارزان از جمله شهید مفتح، در این راهپیمایی از طرف عوامل رژیم مورد ضرب و جرح قرار گرفتند و سپس بازداشت شدند، اما تاثیر تاریخی این حرکت، بر روند اوج‌گیری نهضت، باقی ماند.منبع: کتاب هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات 58-1357 ، انقلاب و پیروزی، زیر نظر عباس بشیری