خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی – انقلاب و پیروزی تحلیل هاشمی از افزایش حرکتهای انقلابی پس از آزادی زندانیان سیاسی

خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی – انقلاب و پیروزی تحلیل هاشمی از افزایش حرکتهای انقلابی پس از آزادی زندانیان سیاسی

  • چهارشنبه ۳ آبان ۱۳۵۷

تحلیل هاشمی از افزایش حرکتهای انقلابی پس از آزادی زندانیان سیاسیتاریخ : 3/8/1357 پس از اعتصاب کارکنان شرکت نفت، رژیم چون از فشاری که در داخل کشور برمخالفان خود و بخصوص هواداران امام آورده بود، مایوس شده بود و از حکومت نظامی هم نتیجه نگرفته بود، تصمیم به باز گرداندن تبعیدی‌ها و آزادی زندانیهای سیاسی ـ که برخی از آنها حتی پس از پایان دوره محکومیتشان همچنان در بند بودند ـ می‌گیرد. با آزادی این زندانیها که تعداد آنها در یک مرحله ]در تاریخ 3 آبان  1357[، بیش از صدها نفر بود و اغلب شخصیتهای برجسته‌ای بودند ـ که یا حزب و گروه داشتند و یا در محیط و منطقه خودشان قدرتی بودند ـ ناخودآگاه رونق زیادی به حرکتهای انقلاب داده شد. منبع: کتاب هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات 58-1357 ، انقلاب و پیروزی، زیر نظر عباس بشیری