خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی – انقلاب و پیروزی بیانیه روحانیون تهران در ارتباط با تشکیل دولت نظامی در سال 1357 به روایت هاشمی

خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی – انقلاب و پیروزی بیانیه روحانیون تهران در ارتباط با تشکیل دولت نظامی در سال 1357 به روایت هاشمی

  • پنجشنبه ۱۸ آبان ۱۳۵۷

بیانیه روحانیون تهران در ارتباط با تشکیل دولت نظامی در سال 135 به روایت هاشمی تاریخ : 18/8/1357 در زمینه تظاهرات در دانشگاه تهران و تشکیل دولت نظامی، ما به عنوان جمعی از روحانیون تهران ]در تاریخ 18 آبان  1357[، اعلامیه‌ای منتشر کردیم. در این اعلامیه که امضای دوستان روحانی آقایان انواری، امام جمارانی، باهنر، بهشتی، رسولی، عمید زنجانی، شجونی، محلاتی، مطهری، مفتح، مروارید، ملکی، موحدی کرمانی، مهدوی کنی، موسوی اردبیلی و امضای من را در انتهای خود داشت ، ضمن گرامیداشت خاطره شهادت عزیزانمان در حادثه 13 آبان دانشگاه تهران، تاکید کرده بودیم که "رژیم به جای آنکه ریشه‌های خشم و اعتراض را شناخته و روح نهضت مردم مسلمان را درک کند، به آخرین سنگر خویش عقب نشینی کرده و با تشکیل دولت نظامی، شعله‌های خشم مردم را برافروخته‌تر ساخته است تا باز هم با کشتار و ایجاد وحشت، صدای حق طلبانه مردم با ایمان را در سینه‌ها خفه سازد... و... شگفتا که رژیم نمی‌خواهد اعتراف کند که نه تنها در میان ملت پایگاهی ندارد، بلکه مردم یکپارچه در برابرش قرار گرفته‌اند و اگر ملت نخواهد و همکاری نکند، حکومت از حمایت سیاستهای استعماری طرفی نخواهد بست و تجربه‌های گذشته نشان داده که سرنیزه عامل دیرپایی برای دوام حکومت نیست و هم اکنون ملت به مقاومت خویش ادامه می‌دهد".  منبع: کتاب هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات 58-1357 ، انقلاب و پیروزی، زیر نظر عباس بشیری