خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی – انقلاب و پیروزی بحث های هاشمی با دوستان در زمینه های مختلف در زندان

خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی – انقلاب و پیروزی بحث های هاشمی با دوستان در زمینه های مختلف در زندان

  • سه شنبه ۱ فروردین ۱۳۵۷

بحث های هاشمی با دوستان در زمینه های مختلف در زندانتاریخ : 1357 هجری شمسی یکی از فواید حضور جمع دوستان عالم و اندیشمند ما در زندان، علاوه برانجام مذاکره و مشاوره در مورد هدایت مبارزات، پیگیری بحث‌های دسته جمعی در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، فقهی و ... بود. به این صورت که یکی از علما مطلبی را که بررسی و آماده کرده بود، در جمع مطرح می‌کرد و سپس دیگران نظر خود را می‌دادند و بحث تا آخر با حوصله و دقت پیگیری می‌شد. نتایج این جلسات در مباحثه‌های هر یک از ما با متفکران جریانهای دیگر در زندان، خیلی موثر و کارساز بود و بعدها هم جای پای حاصل از این مباحثه‌ها، در تصمیمات مراکز تصمیم‌گیر بعد از پیروزی انقلاب از جمله در شورای انقلاب، مجلس خبرگان تدوین کننده  قانون اساسی، شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی و حتی در مصوبات مجلس شورای اسلامی و در اعلان مواضع صاحب نظران اسلامی، به خوبی قابل مشاهده بود. موارد زیادی از آن نظریه‌ها مثلاً در زمینه بانکداری اسلامی، مالکیت زمین و معادن و ... در دوران شکل‌گیری نظام اسلامی‌مان تبلور عینی یافت.فکر می‌کنم آن بحث‌ها و جمع‌بندی‌ها در آن دوران زندان، تاثیر زیادی نیز برافکار حکومتی من گذاشت حتی بحثهایی که من تحت عنوان "عدالت اجتماعی"، در خطبه‌های نماز جمعه تهران داشتم و درسهایی که به عنوان "مواضع حزب"، برای اعضای حزب جمهوری اسلامی مطرح کردم، به طور حتم تحت تأثیر همان مباحث دسته‌جمعی است. منبع: کتاب هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات 58-1357 ، انقلاب و پیروزی، زیر نظر عباس بشیری