خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی – انقلاب و پیروزی اعلام راهپیمایی از سوی حزب جمهوری اسلامی در روز کارگر به روایت آیت الله اکبر هاشمی

خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی – انقلاب و پیروزی اعلام راهپیمایی از سوی حزب جمهوری اسلامی در روز کارگر به روایت آیت الله اکبر هاشمی

  • سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۵۸

اعلام راهپیمایی از سوی حزب جمهوری اسلامی در روز کارگر به روایت آیت الله اکبر هاشمی تاریخ : 11/2/1358 همزمان با انتشار متن پیشنهادی قانون اساسی جدید در مطبوعات، ]در تاریخ 8 اردیبهشت 1358[، گرامیداشت روز کارگر در 11 اردیبهشت ]که مصادف با روز جهانی کارگر در اول ماه مه میلادی بود[، بحث روز شد. احزاب و گروههای سیاسی چپ، این روز را فرصت مناسبی برای طرح دیدگاههایشان در مقابل نیروهای اسلامی می‌دیدند و تقریبآ تمامی آنها برای این روز اعلام برنامه کردند. آنها می‌کوشیدند با زدن برچسب هایی به احزاب مذهبی، خودشان را تنها مدافعان واقعی کارگران اعلام کنند. در این جو سیاسی بود که حزب جمهوری ]اسلامی [هم وارد میدان شد و اعلام راهپیمایی و گردهمایی کرد.این برنامه با اعلام همبستگی بسیاری از سازمانها، گروهها و انجمن‌های اسلامی، مورد استقبال قرار گرفت و با حضور انبوه مردم، خصوصآ کارگران در سراسر کشور برگزار شد. در این مراسم پیام امام قرائت شد و آقای بهشتی درباره نقش شوراهای اسلامی کارگری در اقتصاد آینده و آقای بنی‌صدر در مورد مسائل کارگری روز، سخنرانی کردند و در پایان هم قطعنامه‌ای در حمایت از انقلاب اسلامی و امام و  ضرورت رسیدگی به مسائل کارگران، به تصویب رسید. البته در هنگام برگزاری این مراسم من در تهران نبودم و برای بررسی مشکلات پیش آمده به جنوب کشور و به آبادان رفته بودم، ولی مطلع شدم که شکوه و عظمت این راهپیمایی و گردهمایی در تهران، چشمگیر و قابل توجه بود. شادمانی برگزاری موفق این گردهمایی در سراسر کشور، با حادثه تلخی که در شامگاه این روز برای آیت‌الله مطهری در تهران، روی داد، چندان دوام نیاورد و غم و اندوه به سرعت جای آن را گرفت. منبع: کتاب هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات 58-1357 ، انقلاب و پیروزی، زیر نظر عباس بشیری