خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی – انقلاب و پیروزی اطلاع رژیم شاه از تشکیل شورای انقلاب - خاطرات ارتشبد فردوست رئیس دفتر اطلاعات ویژه دربار شاه

خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی – انقلاب و پیروزی اطلاع رژیم شاه از تشکیل شورای انقلاب - خاطرات ارتشبد فردوست رئیس دفتر اطلاعات ویژه دربار شاه

  • سه شنبه ۱ فروردین ۱۳۵۷

اطلاع رژیم شاه از تشکیل شورای انقلاب - خاطرات ارتشبد فردوست رئیس دفتر اطلاعات ویژه دربار شاهتاریخ : 1357 هجری شمسی ارتشبد فردوست رئیس دفتر اطلاعات ویژه دربار شاه، در خاطرات خود ضمن تایید اطلاع رژیم از تشکیل شورای انقلاب، می‌نویسد: "... به خاطر دارم که در همین روزها اداره کل سوم ساواک، گزارشی به دفتر ویژه اطلاعات ارسال نمود و اصرار داشت که به اطلاع محمد رضا برسد. موضوع گزارش این بود که اخیرآ به دستور آیت الله خمینی، شورایی به نام شورای انقلاب تشکیل شده است. در گزارش اسامی اعضای شورای انقلاب و محل‌های تشکیل جلسات منعکس شده بود...". منبع: کتاب هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات 58-1357 ، انقلاب و پیروزی، زیر نظر عباس بشیری