خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی – انقلاب و پیروزی آغاز انتشار روزنامه حزب جمهوری اسلامی به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانی

خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی – انقلاب و پیروزی آغاز انتشار روزنامه حزب جمهوری اسلامی به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانی

  • چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۵۸

آغاز انتشار روزنامه حزب  جمهوری اسلامی به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیتاریخ 9/3/1358      در حالی که فقط چند ماهی از پیروزی انقلاب می‌گذشت، انتشار تعداد بی‌شماری مجله و روزنامه که در آنها همه نوع عقیده و فکری تبلیغ می‌شد، دور از انتظار نبود.       این نشریات که بیشتر آنها بعد از پیروزی انقلاب، شروع به انتشار کردند، عمدتآ وابسته به گروههای سیاسی کوچک و بزرگ بودند، که با هدف انتشار افکار و ایده‌های خود به این کار اقدام می‌کردند. اما در این میان خصوصآ با توجه به مسائل و مشکلاتی که روزنامه‌های چپگرا و مخالف برای انقلاب به وجود آورده بودند، انتظار این بود که حزب جمهوری ]اسلامی[ نیز روزنامه‌ای منتشر نماید.     فکر این کار همزمان با تاسیس حزب با ما بود، اما به علت نبود شرایط و امکانات لازم چنین کاری با تاخیر همراه شد. سرانجام نخستین شماره روزنامه حزب به نام روزنامه "جمهوری اسلامی"، ]در تاریخ 9 خرداد  1358[، به دست مردم رسید.     انتشار این روزنامه به سردبیری آقای مهندس میر حسین موسوی ـ که جوانی انقلابی و خوش فکر بود ـ به سرعت مورد استقبال نیروهای اسلامی قرار گرفت و جایگاه مناسبی در میان مطبوعات آن روز پیدا کرد.     چندی بعد امام (ره) کارکنان روزنامه جمهوری اسلامی را ]در تاریخ 21 تیرماه  1358[ به حضور پذیرفتند و ضمن تحلیل اوضاع جاری کشور، آنها را به هوشیاری در مقابل توطئه‌ها و نیز حفظ وحدت کلمه فرا خواندند. منبع: کتاب هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات 58-1357 ، انقلاب و پیروزی، زیر نظر عباس بشیری