خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی – انقلاب در بحران شاپور بختیار و قصد کودتا نظامی در سال 1359 به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانی

خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی – انقلاب در بحران شاپور بختیار و قصد کودتا نظامی در سال 1359 به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانی

  • یکشنبه ۸ تیر ۱۳۵۹

 

شاپور بختیار و قصد کودتا نظامی در سال 1359 به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانی

تاریخ : 8/4/1359

 

پس از گذشت زمان کوتاهی از حمله نظامی آمریکا به طبس، خبرهای پراکنده‌ایی از یک توطئه کودتا به دستمان رسید. اطلاعات بدست آمده نشان می‌داد که شبکه نظامی و تبلیغاتی و عوامل وابسته به ]شاپور[ بختیار ]آخرین نخست‌وزیر رژیم شاه مخلوع[، در ایران به سرعت فعال شده و برنامه‌های تبلیغاتی و نظامی خاصی را دنبال می‌کنند و قصد کودتای نظامی دارند. اینکه کی می‌خواهند شروع کنند هم گزارش شده بود. من این مسأله را در شورای انقلاب مطرح کردم، معلوم شد آقای بنی‌صدر هم از کانال دیگری مطلع شده بود که عوامل نظامی خاصی مشغول توطئه هستند. قرار شد که دنبال کنند. شورا، سپاه را مسئول کرد که به همراه نیروهای مخصوصی از ارتش این جریان را تحقیق بکنند و عوامل طرح را تحت‌تعقیب و مراقبت قرار دهند. همین‌ها در جریان یکی از عملیات تحقیقاتی، یک نفر از عوامل دست‌اندرکار را بازداشت کردند. این بازداشت باعث شد که برنامه کودتاگران به هم بخورد و برای مدت نامعلومی اجرای عملیات به تأخیر بیفتد. در این میان ما در شورای انقلاب در جریان مسائل بودیم و اوضاع را تحت کنترل داشتیم. قصد شورای انقلاب این بود که با مراقبت‌های ویژه، طراحان و عوامل اصلی کودتا را شناسایی کند و سپس ضربه نهایی را بزند، زیرا حدس این بود که بین این توطئه و توطئه نظامی آمریکا در طبس، ارتباط نزدیک وجود دارد. نه اینکه یک توطئه بودند، بلکه دو تا طرح و دو برنامه جداگانه بودند، منتهی برخی از عوامل خارجی و بسیاری از عوامل داخلی در هر دو جریان با هم بودند و ما با برنامه‌ریزی که شده بود می‌خواستیم خصوصآ عوامل داخلی به طور کامل شناسایی و با سرکوب آنها، از تکرار چنین کارهایی جلوگیری شود.

باگذشت زمان اندکی از مرحله شناسایی اول، باز مطلع شدیم که طرح کودتا آماده شده و قرار است دو هفته دیگر از طریق یکی از پایگاه‌های هوایی، به مرحله اجرا دربیاید. اما خیلی زود معلوم شد که باز هم تصمیمشان عوض شده و کار دوباره به تأخیر افتاده است.

منبع: کتاب هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات 1359، انقلاب در بحران، زیر نظر عباس بشیری، دفتر نشر معارف انقلاب