خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی – انقلاب در بحران سخنان آیت الله هاشمی رفسنجانی در دفاع از ارتش پس از سرکوب کودتا در سال 1359

خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی – انقلاب در بحران سخنان آیت الله هاشمی رفسنجانی در دفاع از ارتش پس از سرکوب کودتا در سال 1359

  • سه شنبه ۲۴ تیر ۱۳۵۹

 

سخنان آیت الله هاشمی رفسنجانی در دفاع از ارتش پس از سرکوب کودتا در سال 1359

تاریخ : 24/4/1359

 

با افشای طرح کودتای نوژه، بار دیگر بحث تصفیه ارتش و سرکوب نیروهای مخالف انقلاب شدت گرفت و حتّی گروهی به این بهانه به کوبیدن ارتش پرداختند.

طبیعی بود که این مسأله در مجلس هم مطرح شود. در اینجا ]در جلسه سه‌شنبه،  24 تیر  1359[ جمعی از نمایندگان با طرح مسائلی در ارتباط با کودتا، خواستار برخورد با توطئه گران و پاکسازی وسیع در ارتش شدند.

من و دکتر چمران که در جریان ریز مشکلات ارتش و مسأله کودتا بودیم، به بخشهایی از این سخنان که به نوعی توهین به تمام ارتشیان بود، اعتراض کردیم. دکتر چمران که ضمن نمایندگی مردم تهران،  سمت وزیر دفاع را هم داشت، در مقام دفاع از ارتش یادآور شد که همان کسانی که کودتا را کشف کردند و در سرکوب آن مشارکت داشتند، ارتشی بودند و تأکید کرد که ما برای مقابله با قدرتهای خارجی نیاز به ارتشی قدرتمند داریم.

من هم در تأیید اظهارات وی تذکراتی به دوستان دادم و گفتم: «آقایان تکیه داشتند که اگر مطالب گفته شده بود، اگر ارتش چنین و چنان بود، چنین چیزی به وجود نمی‌آمد. اما شما غافلید که همین ایجاد اختلاف میان مردم و ارتش و بدبین کردن مردم نسبت به نیروهای مسلح، خود یکی از اهداف این توطئه بوده است و نیروهای ضد انقلاب برای بهره برداری از آن، بیکار نخواهند نشست. مسأله این نیست که چرا توطئه کردند، مسأله این است که چه کسانی، این توطئه وسیع را که دولتهای عراق و آمریکا و وابستگان به چپ و راست در آن دست داشتند، با این دقت تشخیص دادند که با کمترین خسارتی، یعنی با یک یا دو نفر کشته، توانستند آن را خنثی کنند، این مهم است. اما نمایندگان محترم کوچکترین اشاره‌ای به آن نکردند.

گروهی از آقایان فشار می‌آورند که چرا همه مسائل جنبی ماجرای طبس را نمی‌گویید و من عقیده دارم که اگر همه آن مسائل گفته می‌شد، کودتای امروز کشف نمی‌شد. فنون مملکت‌داری صرفآ این نیست که اگر آدم تا مطلبی داشت، مطرح کند. این راه درستی نیست. من نمی‌گویم که اشتباه نمی‌شود، اما کارهای خوب بر کارهای بد می‌چربد.»

سپس تأکید کردم: «من در حُسن‌نیت آقایان شک ندارم، ولی خوب است پشت تربیون مسائلی را که مطرح می‌کنید، آن را قبلا با کسانی که اطلاعات بیشتری دارند، در میان بگذارید تا نتیجه بهتری حاصل شود.»

منبع: کتاب هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات 1359، انقلاب در بحران، زیر نظر عباس بشیری، دفتر نشر معارف انقلاب