خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی – انقلاب در بحران دیدگاه هاشمی درباره محکوم کردن گروگانگیری اعضای سفارت ایران در لندن توسط آمریکا

خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی – انقلاب در بحران دیدگاه هاشمی درباره محکوم کردن گروگانگیری اعضای سفارت ایران در لندن توسط آمریکا

  • چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۵۹

 

دیدگاه هاشمی درباره محکوم کردن گروگانگیری اعضای سفارت ایران در لندن توسط آمریکا

تاریخ : 10/2/1359

 

هر چند که دولت آمریکا در یک ژست آزادمنشانه، گروگانگیری اعضای سفارت ایران در لندن را محکوم کرد، ولی بعید بود که گروگانگیران بدون مذاکره با آمریکایی‌ها این درخواست را مطرح کرده باشند. در هر صورت ما بنابر تصمیم جمعی شورای انقلاب و با توجه به اینکه اعضای سفارت ایران در لندن هم اعلام کرده بودند: «حاضرند کشته شوند و نظام زیر بار اجرای خواسته‌های گروگانگیران نرود»، مقاومت نشان دادیم و این مقاومت نتیجه داد و نهایتآ کار به جایی رسید که پلیس لندن ]در تاریخ  15 اردیبهشت  1359[ واکنشی نشان داد و طی عملیاتی که در نتیجه آن یک نفر از کارکنان سفارت ما شهید و سه تن از تروریستها نیز به قتل رسیدند، موفق شد تعداد 19 نفر از کارکنان سفارت را پس از 6 روز اسارت، آزاد کند.

این حادثه برای افشای ماهیت مدعیان دروغین مخالف تروریسم، در آن روزها سند خوبی بود و ما می‌توانستیم با فعالیت دیپلماتیک قوی و تبلیغات مؤثر، از آن به نفع انقلاب و برای روشنگری افکار عمومی جهان بهره‌برداری کنیم، ولیکن به لحاظ گرفتاریهای زیاد این دوران و ضعف دیپلماسی، از آن بهره درستی گرفته نشد و مسأله به سرعت خاتمه یافته تلقی شد.

منبع: کتاب هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات 1359، انقلاب در بحران، زیر نظر عباس بشیری، دفتر نشر معارف انقلاب