خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی – انقلاب در بحران دیدگاه آیت الله هاشمی رفسنجانی درباره نخستین مصوبه مجلس

خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی – انقلاب در بحران دیدگاه آیت الله هاشمی رفسنجانی درباره نخستین مصوبه مجلس

  • سه شنبه ۳ تیر ۱۳۵۹

 

دیدگاه آیت الله هاشمی رفسنجانی درباره نخستین مصوبه مجلس

تاریخ : 3/4/1359

 

نخستین طرح مطروحه در صحن مجلس، تغییر نام آن از «مجلس شورای ملی» به «مجلس شورای اسلامی» بود. بسیاری از نمایندگان معتقد بودند با توجه به اینکه نظام ما جمهوری اسلامی است، بجا و شایسته است که مجلس نیز به نام شورای اسلامی باشد تا هم بر اسلامی بودن قوانین تأکید شده باشد و هم به کشورها و مردم مسلمانی که در سایر نقاط جهان هستند، نشان دهیم که برای ما اسلامی بودن بر همه چیز اولویت دارد.

با این استدلالها، گمان نمی‌کردیم که مخالفتی با این امر بشود. اما گروه اندکی از اعضای نهضت آزادی و برخی از افراد هوادار بنی‌صدر که به مجلس راه یافته بودند، با این تغییر به شدت مخالفت کردند. برخی از استدلالهای آنها، مغایرت این عمل با قانون اساسی بود و برخی دیگر می‌گفتند که این کار باعث خدشه به ملیت و ایرانیت ما است و بسیار کوشیدند که «اسلامیت» و «ملیت» را در تقابل هم و در تضاد باهم نشان دهند.

درخواست نمایندگان برای تغییر نام مجلس توسط رئیس سنی مجلس و اعضای شورای نگهبان، در دو دیدار جداگانه، ]در تاریخ‌های 4 و 30 تیرماه  1359[ با امام مطرح شده بود و ایشان ضمن تأیید صحت این عمل فرموده بودند که این تغییر قانون نیست، بلکه انتخاب نام جدید برای مجلس شورا است و اشکال قانونی ندارد.

به هر حال پس از صحبت‌ها و استدلالهای موافق و مخالف، این طرح ]در جلسه مورخ 31 تیرماه  1359[ با اکثریتی بالا ]181 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع[ به تصویب نمایندگان رسید و شورای نگهبان نیز آن را تأیید کرد. امام و مردم هم از این اقدام مجلس، استقبال قابل توجهی کردند.

منبع: کتاب هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات 1359، انقلاب در بحران، زیر نظر عباس بشیری، دفتر نشر معارف انقلاب