خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی – انقلاب در بحران دیدگاه آیت الله هاشمی رفسنجانی درباره منشاء خصومت دولت آمریکا با انقلاب اسلامی ایران

خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی – انقلاب در بحران دیدگاه آیت الله هاشمی رفسنجانی درباره منشاء خصومت دولت آمریکا با انقلاب اسلامی ایران

  • پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۵۹

 

دیدگاه آیت الله هاشمی رفسنجانی درباره منشاء خصومت دولت آمریکا با انقلاب اسلامی ایران

تاریخ : 23/5/1359

 

دو روز بعد از دیدار با سفرای اروپایی، سفیر هلند همراه با سفرای کشورهای ایتالیا، بلژیک و ژاپن با هدف تقدیم قطعنامه شورای جامعه اقتصادی اروپا و کشورهای عضو آن در مورد آزادی  گروگان‌ها، به ملاقاتم آمدند.

در این دیدار سفیر کبیر هلند به نمایندگی از طرف شرکت‌کنندگان در این جلسه و همچنین به نمایندگی از رئیس شورای جامعه اقتصادی اروپا، یادداشتی را از طرف آن شورا تقدیم کرد که در آن رؤسای نمایندگی‌های سیاسی کشورهای عضو جامعه اقتصادی اروپا، اشغال سفارت ایالات متحده آمریکا در تهران و بازداشت اعضای آن را مغایر قوانین بین المللی دانسته و با توجه به عواقب ناخوشایند این گروگان‌گیری بر روابط حسنه بین دول عضو شورا و جمهوری اسلامی ایران، از دولت ایران تقاضای آزادی گروگان‌ها را داشتند. وی همچنین با اظهار مطالب مشابهی، خواستار بازدید یک هیأت بین‌المللی از گروگان‌ها شد و اظهار امیدواری کرد که مجلس شورای اسلامی با رعایت قوانین بین‌المللی درباره گروگان‌ها تصمیم مناسبی اتخاذ کند.

در پاسخ اظهارات وی و در جواب پیام اعضای جامعه اقتصادی اروپا، همان مطالبی را که در دیدار سفیر سوئیس و جمعی از سفرای کشورهای اروپایی گفته بودم، تکرار کردم و برضرورت استقلال عمل اروپا از آمریکا در مقابل ایران تأکید نمودم و بعد هم با اشاره به نقش آمریکا در رویدادهای قبل و بعد از انقلاب، تأکید کردم: «منشاء خصومت دولت آمریکا با انقلاب ما، حادثه تصرف سفارت آن کشور نیست، بلکه آنها از همان ابتدای پیروزی انقلاب با حمایت از ضدانقلاب و طراحی و مشارکت در کودتا، علیه انقلاب ما توطئه می‌کردند.»

در ارتباط با این گونه دیدارها و اثر آن در سرنوشت گروگان‌ها که در مصاحبه هفتگی ]27 مرداد  1359[ مورد پرسش خبرنگاران بود، تأکید کردم که مجلس شورای اسلامی وقتی وارد دستور رسیدگی به این مسأله شد، روی وجدان و تشخیص خود و براساس سیاستهای جمهوری اسلامی و منافع ملی کشور عمل خواهد کرد.»

منبع: کتاب هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات 1359، انقلاب در بحران، زیر نظر عباس بشیری، دفتر نشر معارف انقلاب