خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی – انقلاب در بحران دیدگاه آیت الله هاشمی رفسنجانی درباره سوگند یاد کردن بنی صدر در مجلس شورای اسلامی

خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی – انقلاب در بحران دیدگاه آیت الله هاشمی رفسنجانی درباره سوگند یاد کردن بنی صدر در مجلس شورای اسلامی

  • سه شنبه ۳۱ تیر ۱۳۵۹

 

دیدگاه آیت الله هاشمی رفسنجانی درباره سوگند یاد کردن بنی صدر در مجلس شورای اسلامی

تاریخ : 31/4/1359

 

طبق ]اصل یکصد و بیست و یکم[ قانون اساسی، رئیس‌جمهور باید در مجلس شورای اسلامی و در جلسه‌ای با حضور رئیس دیوان‌عالی کشور و اعضای شورای نگهبان، به ترتیبی که در قانون آمده است، سوگند یاد کند و سوگندنامه را امضا نماید.

به همین منظور در اولین جلسه‌ای که بعد از تعیین اعضای هیأت رئیسه ]در تاریخ  31 تیر  1359[ تشکیل شد، آقای بنی‌صدر به همراه آقای بهشتی در جلسه حاضر شده و در حالی که بحث نمایندگان در مورد تعیین نام مجلس در جریان بود، من با صلاح‌دید سایر نمایندگان، بحث را متوقف کردم و مراسم سوگند و تحلیف رئیس‌جمهور را برگزار کردیم و به این ترتیب آقای ابوالحسن بنی‌صدر رسمآ و قانونآ به عنوان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، شناخته شد؛ البته چندی پیش از این و در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط امام، آقای بنی‌صدر این سوگندنامه را خوانده بود و بر همان مبنا و با توجه به تأیید امام، رئیس‌جمهور بود ولیکن با اجرای مراسم آن روز، شرایط قانونی پذیرش این مسئولیت نیز کاملا اجرا شد.

منبع: کتاب هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات 1359، انقلاب در بحران، زیر نظر عباس بشیری، دفتر نشر معارف انقلاب