احکام
  • صفحه اصلی
  • احکام
  • حکم به سران سه قوه (نحوه برخورد با مهدی هاشمی توسط وزارت اطلاعات)

حکم به سران سه قوه (نحوه برخورد با مهدی هاشمی توسط وزارت اطلاعات)

  • تهران
  • چهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۶۵
تاریخ: ۲۴ دی ۱۳۶۵/ ۱۳ جمادی الاول ۱۴۰۷ مکان: تهران، جماران موضوع: نحوه برخورد با سید مهدی هاشمی مخاطب: سران سه قوه شناسه ارجاع: جلد ۲۰ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۱۸۶

[بسمه تعالی. رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی‌
سلام علیکم‌
با بررسیهای انجام شده درباره اتهامات آقای سید مهدی هاشمی، وزارت اطلاعات به این نتیجه رسیده که لازم است نامبرده مدتی زیر نظر این وزارتخانه به یکی از نقاط کشور تبعید گردد. موافقت و اجازه حضرت عالی برای اقدام ضروری است. 23/ 10/ 1365- محمدی ری‌شهری‌].
بسمه تعالی‌
روسای محترم سه قوه در این امر رسیدگی نمایند و آنچه تشخیص داده شد مجازید، عمل نمایید.


24 دی 65
روح الله الموسوی الخمینی