جلسات
  • صفحه اصلی
  • جلسات
  • جلسه کمیسیون‌های مشترک زیربنایی، تولیدی و علمی، فرهنگی و اجتماعی و سیاسی، دفاعی و امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام

جلسه کمیسیون‌های مشترک زیربنایی، تولیدی و علمی، فرهنگی و اجتماعی و سیاسی، دفاعی و امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام

بررسی پیش‌نویس سیاست‌های کلی محیط‌زیست در مجمع تشخیص مصلحت نظام

  • تهران - مجمع تشخیص مصلحت نظام
  • شنبه ۱ آذر ۱۳۹۳

پیش‌نویس سیاست‌های کلی محیط زیست، ارجاعی از سوی رهبری معظم انقلاب، در جلسه کمیسیون‌های مشترک زیربنایی، تولیدی و علمی، فرهنگی و اجتماعی و سیاسی، دفاعی و امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام که امروز به ریاست آیت‌الله هاشمی رفسنجانی تشکیل شد، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

 

پیش‌نویس سیاست‌های کلی محیط زیست، ارجاعی از سوی رهبری معظم انقلاب، در جلسه کمیسیون‌های مشترک زیربنایی، تولیدی و علمی، فرهنگی و اجتماعی و سیاسی، دفاعی و امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام که امروز به ریاست آیت‌الله هاشمی رفسنجانی تشکیل شد، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این جلسه که وزرای جهاد کشاورزی، نیرو، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و مدیران و کارشناسان مربوطه از محیط زیست، دبیرخانه شورای عالی امنیت کشور، وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی نیز حضور داشتند، پس از طرح پیش‌نویس سیاست‌‌‌‌ها، اعضا، وزرا، مدیران و کارشناسان دستگاه‌های مربوطه، بند اول این سیاست‌ها به شرح ذیل تصویب شد:

مدیریت جامع منابع حیاتی (از قبیل هوا، آب، خاک و تنوع زیستی) مبتنی بر توان و پایداری زیست بوم با افزایش ظرفیت‌ها و توانمندی‌های حقوقی و ساختاری مناسب همراه با رویکرد مشارکت مردمی.

شایان ذکر است مصوبات و نتیجه مباحث، دیدگاه‌ها و پیشنهادات کمیسیون مشترک جهت بررسی و تصویب نهایی در جلسه رسمی مجمع تشخیص مصلحت نظام، ارائه خواهد شد.

تصاویر ضمیمه