حدیث دیگران
  • صفحه اصلی
  • حدیث دیگران
  • تکیه بر اصول اساسی اسلام

تکیه بر اصول اساسی اسلام

محمد فتحی رفعه الطهاوی (رئیس دفتر حفاظت منافع جمهوری عربی مصر در ایران)

  • عربستان,تهران
  • شنبه ۱۶ تیر ۱۳۸۰
شما از مجاهدانی هستید که انقلاب اسلامی را به پیروزی رساندید و از کسانی هستید که در بین علمای مسلمین مسئولیت دارید.

از انقلاب اسلامی تقدیر می کنیم که حاکمیت اسلام را در عصر حاضر عملی کرد و از جناب عالی تقدیر می کنم که در این راه مبارزه کردید و حتی قبل از پیروزی انقلاب که فضا کاملا آشفته بود، نسبت به مسئله فلسطین حساسیت نشان دادید و کتاب القضیه الفلسطینیه اکرم زعیتر را ترجمه کردید و در دوره ی پیروزی انقلاب و در زمان جنگ ایران با عراق همیشه جزو فرماندهان و مردان موثر و خدمتکار ملت ایران بودید.
نمونه اعلای تلاش شما، برقراری روابط با عربستان سعودی بود. در همه سیاست های داخلی و منطقه ای و جهان حضور مردی به نام هاشمی رفسنجانی را احساس می کنیم که در عالم سیاست بر اصول اساسی اسلام تکیه دارد. کارهایش منطقی است و حرفها و سخنرانی های او برخواسته از اعمال اوست. همه ی ما می دانیم که خطبه های نماز جمعه شما از مهم ترین خطبه های بلاد اسلامی است. شما از مجاهدانی هستید که انقلاب اسلامی را به پیروزی رساندید و از کسانی هستید که در بین علمای مسلمین مسئولیت دارید. معتقدم مسئولیت شما منحصر به ایران نمی شود، باید در همه ی کشورهای اسلامی نقش داشته باشید. بسیاری از کراها در دست شماست.