خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • تلاش امام و حزب جمهوری اسلامی برای فرونشاندن جنجال تبریز به روایت هاشمی رفسنجانی -- کتاب انقلاب و پیروزی -- سالهای ۱۳۵۸ -۱۳۵۷

تلاش امام و حزب جمهوری اسلامی برای فرونشاندن جنجال تبریز به روایت هاشمی رفسنجانی -- کتاب انقلاب و پیروزی -- سالهای ۱۳۵۸ -۱۳۵۷

  • یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۵۸

تلاش امام و حزب جمهوری اسلامی برای فرونشاندن جنجال تبریز به روایت آیت الله اکبر هاشمی تاریخ : 2/2/1358 با شدت گرفتن ناآرامی‌ها و احتمال وقوع حوادث دیگر در تبریز، دفتر امام، اطلاعیه‌ای منتشر ساخت ودر آن، متن مقاله ی آقای خاخالی از روزنامه اطلاعات را که باعث این جنجال شده بود را صرفآ یک نظر شخصی دانست که در این موقعیت حساس، بهانه به توطئه گران و تفرقه اندازان می‌دهد و خواستار "هوشیاری و آگاهی ملت"، برای جلوگیری از سوءاستفاده دشمنان انقلاب از این گونه مسائل شد. حزب جمهوری ]اسلامی[ نیز با توجه به سوء تفاهماتی که به وجود آمده بود و گروهی می‌کوشیدند آن مقاله را به حزب منتسب کنند، بیانیه‌ای منتشر کرد. در این بیانیه با اشاره به اینکه: این حزب از همه احزاب دارای ایدئولوژی اسلامی و پاسدار انقلاب حمایت می‌کند" تاکید شده بود: این حزب هر گونه اظهار نظر افراد غیر مسئول و هر گونه توجیه انحرافی را که بر خلاف آرمانهای مقدس فوق باشد، به شدت رد می‌کند و رسمآ اعلام می‌دارد که آن مقاله هیچ گونه ربطی به حزب جمهوری اسلامی و هیچ یک از اعضای حزب نداشته و محتوای آن از نظر این حزب، مردود می‌باشد.سرانجام با تکذیب متن منتشر شده در روزنامه اطلاعات از طرف آقای خلخالی و با تلاش جمعی از روحانیون آن منطقه، آتش این جنجال فرونشست و کمی بعد، به طور کلی از یاد رفت. منبع: کتاب هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات 58-1357 ، انقلاب و پیروزی، زیر نظر عباس بشیری