خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • ترورهای گروهک فرقان از دیدگاه آیت الله هاشمی رفسنجانی - کتاب انقلاب و پیروزی -- خاطرات ۱۳۵۷-۱۳۵۸

ترورهای گروهک فرقان از دیدگاه آیت الله هاشمی رفسنجانی - کتاب انقلاب و پیروزی -- خاطرات ۱۳۵۷-۱۳۵۸

  • چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۵۸

ترورهای گروهک فرقان از دید آیت الله هاشمی رفسنجانی تاریخ : 1358 هجری شمسی نظرات اولیه، ترور من را به ویژه بعد از آن سخنرانی ضد آمریکایی که در توضیح بیانات امام پس از مصوبه کینه‌توزانه کنگره آمریکا، در میدان شهدا داشتم، به عوامل خارجی نسبت می‌داد، اما گروهک فرقان، اعلامیه‌ای منتشر کرد و مسئولیت این کار را پذیرفت.پیش از آن، گروهک فرقان مسئولیت، ترور نظامی مبارز شهید قره‌نی و استاد شهید مطهری را پذیرفته بود و بعدها نیز ترور مبارز قدیمی و مقاوم حاج مهدی عراقی و پسرش حسام را در تهران ]در تاریخ 4 شهریور  1358[ و نیز ترور مبارز روحانی آیت‌الله ]سیدمحمدعلی[قاضی طباطبایی در تبریز ]در تاریخ 9 آبان  1358[ و ترور روحانی مبارز و همسنگر قدیمی‌مان، دکتر محمد مفتح، در دانشکده الهیات و معارف اسلامی و دو پاسدار شهیدش را ]در تاریخ 27 آذر  1358[، به علاوه چندین ترور دیگر، برعهده گرفت. منبع: کتاب هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات 58-1357 ، انقلاب و پیروزی، زیر نظر عباس بشیری