حدیث دیگران
  • صفحه اصلی
  • حدیث دیگران
  • تحولاتی شگرف در دوران ریاست جمهوری

تحولاتی شگرف در دوران ریاست جمهوری

ابراهیم جعفری (نخست وزیر وقت عراق)

  • تهران
  • چهارشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۸۳
این برای ما افتخاری است که مرد بزرگی چون شما در بازسازی عراق نقش حیاتی دارد.

در حقیقت ملاقات با جنابعالی، دیدار با کسی است که در سالهای قبل و بعد از انقلاب از مسئولان نهضت و یاران امام خمینی (ره) بود و این برای ما افتخاری است که مرد بزرگی چون شما در بازسازی عراق نقش حیاتی دارد. شما توانستید در دوران مسئولیت ریاست جمهوری تغییر و تحولات شگرفی را در ایران به وجود آورید.