خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • تحلیل هاشمی از تلاش ساواک برای اعمال فشار و محدود کردن امام خمینی در عراق

تحلیل هاشمی از تلاش ساواک برای اعمال فشار و محدود کردن امام خمینی در عراق

  • دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۵۷

تحلیل هاشمی از تلاش ساواک برای اعمال فشار و محدود کردن امام خمینی در عراقتاریخ : 10/7/1357 در مسافرت معاون اطلاعات خارجی ساواک به بغداد و ملاقات وی با سعدون‌شاکر رئیس سازمان أؤاستخبارات عراق در 10 مهر 1357، پس از طرح درخواست اعمال فشار و محدود کردن امام از سوی مقام ایرانی، مقام عراقی ضمن بیان نکاتی و با گله از ایران، تصریح می‌کند که اقداماتی از این قبیل بی‌ثمراست و با اعتراف به عزم راسخ امام می‌گوید: "... ما شروع کردیم روی ]آیت الله[ خمینی کار جدی بکنیم به او اخطار کردیم که فعالیت نکند ]اما او [گوش نکرد. نامه اخیر تیمسار مقدم ]رئیس ساواک[، که رسید، من شخصآ با او در منزلش ملاقات کردم و خیلی جدی با او حرف زدم و صریحآ دو مساله را روبه روی او قراردادم که یا خودش را کاملا از فعالیت ]سیاسی[ کنار بکشد یا اینکه ما خودمان مستقیمآ او را وادار به سکوت می‌کنیم و راه سومی هم از نظر ما وجود ندارد.]من [صریحآ با او حرف زدم و او هم صریحآ جواب داد. اوگفت که هیچ وقت از نظریات سیاسی خود عدول و نزول نخواهد کرد و اگر دولت عراق مانع او شود، اوعراق را ترک خواهد کرد و در جای دیگری به فعالیت خواهد پرداخت".همچنین در بخشی از گزارش ساواک از این ملاقات نیز آمده است: ".. مذاکراتی به مدت 5/3 ساعت باسعدون شاکر به عمل آمد که موارد زیر قابل توجه بود: ]...[ سعدون شاکر با ]آیت‌الله[ خمینی ملاقاتهاییکرده و او را فردی سر سخت و مصمم در تعقیب نقشه‌های خود می‌داند و عقیده دارد که او به هیچ وجه ازتعقیب هدفهای خود انصراف حاصل نمی‌کند. ]آیت‌الله[ خمینی، در مقابل تذکرات او که تکلیف کرده بودفعالیت سیاسی را ترک کند گفته: "من هم اهل سیاست هستم و هم مذهبی، هیچ وقت از نظریات سیاسی خودعدول و نزول نخواهم کرد".منبع: کتاب هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات 58-1357 ، انقلاب و پیروزی، زیر نظر عباس بشیری