حدیث دیگران
  • صفحه اصلی
  • حدیث دیگران
  • تجربه گسترده بین المللی

تجربه گسترده بین المللی

استیوارت هیوم (سفیر استرالیا)

  • تهران
  • دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۷۹
من اطمینان دارم که کشوری همچون ایران با داشتن شخصیت هایی همچون شما، مسلما حق خود می داند که به عنوان نه فقط یک قدرت منطقه ای، بلکه در سطح بین المللی خود را مطرح نماید.

جناب عالی تجربه چنان گسترده ای در سطح بین المللی دارید که مسائل جهانی را بهتر از هر کسی درک می کنید. من اطمینان دارم که کشوری همچون ایران با داشتن شخصیت هایی همچون شما، مسلما حق خود می داند که به عنوان نه فقط یک قدرت منطقه ای، بلکه در سطح بین المللی خود را مطرح نماید. به خاطر شناختی که از جناب عالی در سطح کشور ایران دارم، در موضع گیری افکار عمومی جهانی و با به خاطر آوردن دید منطقی شما در زمینه های مختلف، بر این اعتقاد هستم که از دید جامعه بین المللی دیدگاههایتان بسیار مورد توجه است و اظهار نظرهای رسمی شما معنا و مفهوم بسیار بالایی دارد.