حدیث دیگران
  • صفحه اصلی
  • حدیث دیگران
  • تجربه های ارزنده دوران ریاست جمهوری

تجربه های ارزنده دوران ریاست جمهوری

میر ظفر الله خان جمالی (نخست وزیر پاکستان)

  • پاکستان,تهران
  • پنجشنبه ۱ آبان ۱۳۸۲
مردم پاکستان همیشه دعاهایشان را نثار جناب عالی می نمایند. ا

مردم پاکستان همیشه دعاهایشان را نثار جناب عالی می نمایند. از شما برای چندمین بار دعوت می کنم تا از پاکستان دیدار فرمائید. حضرت عالی می توانید تجربه های خویش در دوران ریاست جمهوری و دوره جدید را به ما انتقال دهید که برای دولت و ملت ما بسیار ارزنده است. کمترکشوری مانند ایران است که توانسته، در کوتاه ترین مدت، دوره ی پس از جنگ را طی کند. به گونه ای که شما در ورود به شهر ها تصور نخواهید کرد که روزی زیر بمباران ها تخریب شده اند.