حدیث دیگران
  • صفحه اصلی
  • حدیث دیگران
  • تجربه مدیریتی نسل اول انقلاب

تجربه مدیریتی نسل اول انقلاب

فیدل کاسترو (رهبر فقید کوبا)

  • تهران
  • پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۰
شما از قدیمی ترین و کارکشته ترین انقلابیون نسل اول هستید و با نفوذ و تجربه ای که دارید خواهید توانست با اقتدار خواسته های برآمده از جامعه را جامه ی عمل بپوشانید.

جناب عالی دارای ارزش و تجربیات ارزنده ای هستید که با توافق و هماهنگی همه کار می کنید و همیشه حمایت مردم را پشت سر خود دارید. امام خمینی (ره) انقلاب را در سال 1979 پیروز کرد و تا الان حکومت می کنید؛ چون با اخلاقیات رهبری می کنید. شما انقلابی ای جوان و برای ما و بسیاری از کشور های دنیا شخصیت ایده آلی هستید و ملت کوبا خیلی علاقه مند هستند تا شما را در کوبا زیارت کنند. شما از قدیمی ترین و کارکشته ترین انقلابیون نسل اول هستید و با نفوذ و تجربه ای که دارید خواهید توانست با اقتدار خواسته های برآمده از جامعه را جامه ی عمل بپوشانید و هنوز هم نسل های جوان انقلاب نیازمند تجربه مدیریتی نسلهای اول انقلابیون مانند جناب عالی است.