خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • تاکید امام خمینی برای انجام کارهای عام المنفعه برای محرومان جامعه

تاکید امام خمینی برای انجام کارهای عام المنفعه برای محرومان جامعه

  • دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۵۸

دیدگاه هاشمی در خصوص تأکید امام خمینی برای انجام کارهای عام المنفعه برای محرومان جامعهتاریخ 20/1/1358 امام از آغاز نهضت به حضور ونقش مردم در انجام کارهای عام‌المنفعه، توجه داشتند و معتقد بودند که از این طریق، کارها زودتر و بهتر به نتیجه می‌رسد.از آنجا که این شیوه امام در دوران پیروزی انقلاب به خوبی نتیجه داده بود، ایشان بر تداوم آن اصرار داشتند. به همین منظور از همان روزهای اول پیروزی نسبت به پیگیری این گونه کارها تاکید کردند، خودشان هم در برخی از زمینه‌ها پیشقدم شدند.یکی از این زمینه‌ها فکر خانه سازی برای محرومان بود. امام معتقد بودند: همه محرومان باید خانه داشته باشند. هیچ کسی در هیچ گوشه مملکت نباید از داشتن خانه محروم باشد" به همین دلیل با پیامی ]در تاریخ 20 فروردین  1358[، همه مردم و زمینداران و نهادهایی مانند بنیاد مستضعفان را به همکاری در این امر فرا خواندند و دولت را نیز موظف ساختند تا نیازمندیهای عمومی طرحهای خانه‌سازی را فراهم سازد و با همین هدف، حسابی به شماره 100 برای واریز کمکهای مردمی، در بانک ملی ایران افتتاح کردند و از همه کسانی که توانایی داشتند، دعوت نمودند که برای کمک به خانه‌سازی برای محرومان، به این حساب پول واریز کنند و همچنین مقرر کردند که "در هر محل از بین افراد صالح و مورد اعتماد"، گروهی انتخاب شوند تا با صرفه جویی و دقت کامل خانه‌های ارزان قیمتی بسازند و در اختیار محرومان بگذارند. واضح بود که این کار نیز از طرف مردم، شورای انقلاب و دولت با اشتیاق و علاقه خاصی مورد حمایت قرار گیرد. ما نیز در حزب ]جمهوری اسلامی[ با ایجاد ستاد هماهنگ کننده خانه سازی ارزان برای افراد کم بضاعت، به استقبال این طرح رفتیم. منبع: کتاب هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات 58-1357 ، انقلاب و پیروزی، زیر نظر عباس بشیری