خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • بحث رابطه ولایت فقیه با نظام شورایی از دیدگاه آیت الله هاشمی رفسنجانی -- کتاب انقلاب و پیروزی -- سالهای ۱۳۵۸ -۱۳۵۷

بحث رابطه ولایت فقیه با نظام شورایی از دیدگاه آیت الله هاشمی رفسنجانی -- کتاب انقلاب و پیروزی -- سالهای ۱۳۵۸ -۱۳۵۷

  • شنبه ۳ آذر ۱۳۵۸

بحث رابطه ولایت فقیه با نظام شورایی از دید آیت الله هاشمی رفسنجانیتاریخ : 3/9/1358 یکی از آخرین بحث‌های مطرح شده در سمینار بررسی قانون اساسی، بحث "رابطه ولایت فقیه با نظام شورایی"، بود که در این زمینه من گفتم: "ما نمی‌خواهیم یک فقیه در کارهای اجرایی و تصمیم گیریهای موضعی و در همه امور حضور داشته باشد، بلکه فقیه یک ناظری است بر جامعه، که نظام شورا خوب اجرا شود، در واقع قانون اساسی ما نظامی تعریف کرده است که مردم با مشورت و همکاری یکدیگر و با ارائه پیشنهادهای مناسب، جریان قانون را درکشور برای رشد و تکامل جامعه و برای زندگی بهتر و راحت‌تر، پیش ببرند. این نظام که همان نظام شورایی است، باید زیر نظر فقیه که اسلام و جامعه اسلامی را می‌شناسد، اداره شود به نحوی که این جریان به هم نخورد و از مسیر اسلامی خارج نشود". منبع: کتاب هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات 58-1357 ، انقلاب و پیروزی، زیر نظر عباس بشیری