حدیث دیگران
  • صفحه اصلی
  • حدیث دیگران
  • باید راه هاشمی را ادامه داد.

باید راه هاشمی را ادامه داد.

  • سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۵

آیت الله احمد بهشتی،  نماینده مردم استان فارس، در نطق پیش از دستور اجلاس رسمی مجلس خبرگاندر تاریخ 17 اسفند 1395  با تجلیل از شخصیت مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی گفت: امام فرموده هاشمی زنده است چرا که انقلاب زنده است، مقام معظم رهبری فرمودند: هیچ کس برای من هاشمی نمی شود.

وی افزود :شخصیت های کلیدی نظام هر کدام با عبارتی رسا از مرحوم هاشمی تجلیل کردند. رحلت او شوک بزرگی به مردم بود.تحصیل علم و قرآن پژوهشی و صبوری در مقابل ناملایمات از ویژگی های برجسته او بود.

 او تنها شاگرد فقه و اصول امام نبود بلکه صحابی صادق و صابر امام بودو تمام عناصری که بعد از ارتحال برایش بکار برده شد، به حق بود.

او در همراهی با رهبری ثابت قدم بود و به خدمت اسلام و انقلاب همت گماشت. رهبری همواره با چهره ای خندان و با احترام زیاد با او برخورد می کرد . اگر هاشمی برای انتخابات تایید نمی شود ، می گوید آن شب راحت تر خوابیدم . غم و شادی او برای رسیدن یا نرسیدن به مسئولیت نبوده بلکه برای رضای خدا کار می کرد.

وی افزود :هاشمی می خواست پرچم برافراشته شده توسط امام و رهبری بر زمین نیفتد و  مقابل دشمنان اینگونه می ایستد که مثلا به ترامپ ، «آقای تازه وارد» می گوید.

باید راه هاشمی را ادامه داد چرا که خدا و مردم این راه را می پسندند.  خدا به او عزت بخشید و مردم در تشییع پیکرش چنان تجلیل کردند که بعداز امام راحل نظیر نداشت .

هاشمی نام امیر کبیر را در دوران ستم شاهی زنده نگه داشت. ما باید کاری که او برای امیر کبیر کرد را برای خودش انجام دهیم .

تصاویر ضمیمه