حدیث دیگران
  • صفحه اصلی
  • حدیث دیگران
  • بازسازی و توسعه کشور پس از جنگ

بازسازی و توسعه کشور پس از جنگ

کورت والدهایم (دبیر کل سابق سازمان ملل متحد)

  • تهران
  • شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۷۸
نتایج بسیار مثبتی در مذاکراتمان به دست آوردیم.

در سفر رسمی ام به جمهوری اسلامی ایران افتخار داشتم که خدمت جناب عالی برسم. نتایج بسیار مثبتی در مذاکراتمان به دست آوردیم. ایران تاریخ مهمی را پشت سر گذاشت و حضرت عالی با سربلندی از مسئولیت مهم بازسازی و توسعه اقتصادی کشور پس از دوره ی جنگ بودید. 
در تبادل نظر هایمان شما به مسئله بالکان و تجزیه ی آن اشاره کردید که پیش بینی هایتان به واقعیت پیوست و تجزیه ی بالکان تسریع شد.