بازدید
  • صفحه اصلی
  • بازدید
  • بازدید آیت الله هاشمی رفسنجانی از طرح توسعه حرم حضرت معصومه(س)

بازدید آیت الله هاشمی رفسنجانی از طرح توسعه حرم حضرت معصومه(س)

قم ، از 1327 تا 1384 و بعدها تا 1395، مامن عشق هاشمی رفسنجانی

  • یکشنبه ۷ اسفند ۱۳۸۴

آیت الله هاشمی رفسنجانی در سفر به قم، از طرح توسعه حرم حضرت معصومه(س) بازدید کرد.

 

نام کارفرما

 سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی

محل پروژه

 قم، مجاور حرم مطهر

شروع پروژه

 دی و بهمن ماه 1378

مساحت پروژه

 7/2 هکتار

مشاور همکار

  دکتر محمد سعید ایزدی، مهندس مهشید محی زاده، مهندس سهیل محمدی، مهندس ناتاشا والی زاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هنگام  بازدید ، مسئولین حرم و طرح توضیح دادند که این طرح به صورت محدود و به منظور تهیه طرح توسعه متصل حرم حضرت معصومه (س) برگزار گردید. در طرح این مجموعه، وجود مصلی، فضاهای پشتیبانی مانند پارکینگ عمومی و سرویس های بهداشتی پیش بینی شده است. حفظ امتداد حرکتی پیاده، تأکید بر تعریف فضاهای باز موجود و تعریف فضاهای فاز جدید را از  مهم ترین خصوصیات این طرح می توان دانست.

طرح توسعه حرم مطهر حضرت معصومه از طرفی نیاز زائران این مجموعه را برطرف خواهد کرد و از طرف دیگر به دلیل واقع شدن در مرکز شهر قم و همجواری این مجموعه با مراکز عمده تجاری و فرهنگی شهر کارکرد مرکز شهر قم را پیدا خواهد کرد و نیاز مرکز قم را نیز مرتفع خواهد کرد.بدین ترتیب این مجموعه باید در همپیوندی با مرکز تاریخی شهر و مجموعه میدان مطهری و خیابان امام خمینی که جملگی مرکز اصلی شهر رادر حال حاضر و نیز در توسعه آینده شهر تشکیل می دهند به صورت یک کل واحد روانبخشی و بهسازی و نوسازی شوند . حرم مطهر برای توسعه نیاز به فضاهای زیارتی و فضاهای خدماتی دارد ولی مرکز شهر نیاز به فضاهای شهری آراسته با فعالیت های تعریف شده دارد . به منظور مواجهه درست با امر حساس طرح ریزی در مرکز تاریخی شهر موارد مورد توجه قرار گرفته است .هدف اصلی این طرح احیای ارزش تاریخی مذهبی و کارکردی حرم مطهر و پیرامون آن از طریق ترمیم از هم گسیختگی کالبدی ناشی از مداخلات جدید در بافت تاریخی شهر و تجدید سازمان فضایی مجموعه می باشد . 

تصاویر ضمیمه