بازدید
  • صفحه اصلی
  • بازدید
  • بازدید آیت الله هاشمی رفسنجانی از اتاق بازرگانی وصنایع عربستان

بازدید آیت الله هاشمی رفسنجانی از اتاق بازرگانی وصنایع عربستان

  • عربستان,عربستان سعودی (ریاض)
  • سه شنبه ۵ اسفند ۱۳۷۶

ریاض - ایرنا - پنج اسفند 1376 برابر با 24 فوریه 1998 آیت اله " اکبرهاشمی رفسنجانی " ، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایـران و هیات همراه، عصر دوشنبه بارییس واعضای اتاق صنایع وبازرگانی وجمعـی از بازرگانان عربستان سعودی درریاض ملاقات کرد.
درجلسه ای که دراتاق صنایع وبازرگانی عربستان تشکیل شد،هاشمی رفسنجانی بااشاره به موقعیت خوب بخش خصوصی ایران که درحال حاضربه وجودآمده، خواستار همکاری دو کشور درامورآموزش نیروی انسانی مورد نیاز دو کشور شد.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران ، دراین جلسه ، بر مبادله کـالاها و محصولات تولیدی دوکشورتاکید کرد و گفت : کالاهای تولیدی عربستان را می توان از طریق ایران به کشورهای آسیای میانه وحتی روسیه صادرکرد.
"عبدالرحمن جریسی"، رییس اتاق صنایع وبازرگانی عربستان سعودی از دست- آوردهاو پیشرفت های جمهوری اسلامی ایران اظهارخشنودی کردوباتکیه بر اطلاعات وآگاهی های اقتصادی تجاری ایران، بر ضرورت مبادلات اقتصادی و سرمایه گذاری میان دو کشور وتشریک مساعی باکشورهای دیگردرفعالیت های سه جانبه بازرگانی تاکیدکرد.
رییس اتاق صنایع وبازرگانی عربستان،بااشاره به حجم صادرات عربستان که هفتاد درصد کالاهای شش کشورمنطقه خلیج فارس را شامل می شود ، یادآور شد در صورت توسعه مناسبات اقتصادی ایران وعربستان، این حجم کالامی تواند از طریق ایران به دیگر کشورها صادرشود.